Služby pro seniory

16.08.2022

Zajistíme rozvoj služeb usnadňujících život seniorům na území celého města. Vytvoříme celoměstský systém umožňující seniorům využívat služeb senior taxi, rozvozu obědů, nakupování, domácí péče a asistence. K bezplatné MHD bude stačit seniorům občanský průkaz. Seniory nad 80 let osvobodíme od poplatku za komunální odpad. Zajistíme rozvoj volnočasových aktivit pro seniory (zájezdy, seniorské kluby, apod.). Zvýšíme počet bytů pro seniory a míst v domovech pro seniory.

  • Vybudujeme nové malometrážní byty pro seniory s pečovatelskou službou v nových domech nebo domech odkoupených od jejich soukromých majitelů.
  • Rozšíříme počet míst v domovech seniorů.
  • Zajistíme rozvoj služeb (dovoz obědů, asistence, domácí péče, senior taxi, apod.).
  • Zavedeme celoměstské SENIOR TAXI.
  • Zavedeme bezplatnou MHD pro seniory na občanský průkaz bez toho, aby si senioři museli vyřizovat ODISku a každoročně chodit nahrávat kupón..
  • Osvobození osob starších 80 let od poplatku za komunální odpad.
  • Zajistíme rozvoj volnočasových aktivit pro seniory (kluby důchodců v majetku města, pořádání akcí pro seniory, podpora aktivity seniorských spolků).
  • Zajistíme bezplatné poradenství a pomoc proti "šmejdům", zneužívajícím seniory.