Investice do veřejného prostoru

16.08.2022

Budeme investovat do oprav chodníků, komunikací, rekonstrukcí podchodů, vybudování veřejných toalet, pítek, zkrášlení zelených ploch a parků, vybavení veřejných ploch dětskými hřišti, venkovními posilovnami apod. 

  • Zrychlíme opravy a rekonstrukce chodníků.
  • Zajistíme rekonstrukci podchodů.
  • Vybudujeme síť veřejných toalet
  • Zajistíme výsadbu nové zeleně.
  • Vybudujeme na frekventovaných místech pítka.
  • Zajistíme modernizaci a estetizaci zastávkových přístřešků.
  • Zajistíme renovaci památníků umístěných ve veřejném prostoru.
  • Zajistíme umístění nových uměleckých děl ve veřejném prostoru.
  • Podpoříme rozvoj pouličního umění.
  • Zajistíme vybudování poznávacích a turistických stezek a umístění informačních tabulí na veřejných plochách.